Prijeten hotel Slovenija v Rogaški Slatini

Na št. 1 v Rogaški Slatini glede na ceno in kakovost

Politika zasebnosti

1. Splošne določbe

ta politika obdelave osebnih podatkov je bila oblikovana v skladu z zahtevami zveznega zakona z dne 27.07.2006. №152-FZ "O varstvu osebnih podatkov" in določa postopek za obdelavo osebnih podatkov in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov, ki jih organizacija ali posameznik: RG Hotel d.o.o. (Operaterja).

1, 1. Operater določa kot najpomembnejši cilj in pogoj za izvajanje svoje dejavnosti, upoštevanje pravic in svoboščin človeka in državljana v obdelavo njegovih osebnih podatkov, vključno z zaščito pravice do zasebnosti, osebnih in družinskih skrivnosti.

1, 2. Ta politika Upravljavca v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) se nanaša na vse podatke, ki jih Upravljavec pridobi o obiskovalcih spletne strani https://hotelslovenija.si.

2. Ključni koncepti, uporabljeni v politiki

2, 1. Avtomatizirana obdelava osebnih podatkov z uporabo računalniške tehnologije;

2, 2. Blokiranje osebnih podatkov – začasno prenehanje obdelave osebnih podatkov (razen, če je obdelava potrebna za razjasnitev osebnih podatkov);

2, 3. Spletna stran – sklop grafike in informacijskega gradiva, kot tudi računalniških programov in zbirk podatkov, ki zagotovi njihovo dostopnost na Internetu na omrežni naslov https://hotelslovenija.si;

2, 4. Informacijski sistem osebnih podatkov — nabor osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov, in zagotavlja njihovo predelavo informacijskih tehnologij in tehničnimi sredstvi;

2, 5. Depersonalization osebnih podatkov, — dejanja, zaradi katerega je nemogoče določiti brez uporabe dodatne informacije lastništvo osebnih podatkov določenemu Uporabniku ali drugi predmet osebnih podatkov;

2, 6. Obdelava osebnih podatkov – je vsak ukrep (delovanje) ali niz dejanj (operacije, ki se izvajajo z uporabo avtomatizacije ali brez uporabe teh sredstev z osebnimi podatki, vključno z zbiranjem, snemanje, systematization, nabiranje, shranjevanje, pojasnilo (posodobiti, spremeniti), pridobivanja, uporabe, prenosa (distribucija, dobava, access), depersonalization, blokiranje, izbris, uničenje osebnih podatkov;

2, 7. Upravljavec – je državni organ, občinski organ, pravno ali fizično osebo, ki samostojno ali skupaj z drugimi osebami, ki organizira in (ali) izvaja obdelavo osebnih podatkov, in tudi opredelitvi namena obdelave osebnih podatkov, struktura osebnih podatkov, ki so predmet obdelave, dejavnosti (operacije), ki s osebnih podatkov;

2, 8. Osebnih podatkov – katere koli informacije, ki se nanašajo neposredno ali posredno na določeno ali določljivo uporabnik spletne strani https://hotelslovenija.si;

2, 9. Uporabnik – vsak obiskovalec na spletni strani https://hotelslovenija.si;

2, 10. Zagotavljanje osebnih podatkov-dejanja, katerih cilj je razkritje osebnih podatkov določeni osebi ali določenemu krogu oseb;

2.11. Distribucija osebnih podatkov – vse akcije, usmerjene na razkritje osebnih podatkov za nedoločeno število oseb, (posredovanje osebnih podatkov) ali na seznanitev z osebnimi podatki za neomejeno število oseb, vključno z razkritjem osebnih podatkov v medijih, umestitev v informacijskih in telekomunikacijskih omrežij ali zagotavljanje dostopa do osebnih podatkov na kakršen koli drug način;

2, 12. Čezmejni prenos osebnih podatkov – prenos osebnih podatkov na ozemlje tuje države organu tuje države, tuje fizične ali tuje pravne osebe;

2, 13. Uničenje osebnih podatkov, – vsa dejanja, zaradi katerega se osebni podatki uničeni nepreklicno z nezmožnost nadaljnje obnovite vsebino, ki osebnih podatkov v informacijski sistem varstva osebnih podatkov in (ali), zaradi katerega materiala nosilci osebnih podatkov, ki so uničeni.

3. Upravljavec lahko obdela naslednje osebne podatke uporabnika

3.1. Ime, priimek, pokroviteljski.

3, 2. Telefonska številka.

3, 3. E-poštni naslov.

3, 4. Tudi na spletni strani, zbiranje in obdelava anonimnih podatkov o obiskovalcih (vključno s "piškotki"), skozi storitve Internet statistike (Yandex Meritev in Google Analytics in drugi).

3, 5. Zgoraj navedeni podatki v besedilu politike so združeni s splošnim konceptom osebnih podatkov.

4. Namen obdelave osebnih podatkov

4, 1. Namen obdelave osebnih podatkov uporabnika:

- obveščanje uporabnika s pošiljanjem e-pošte;

- sklepanje, izvajanje in prenehanje pogodb civilnega prava;

- zagotavljanje dostopa uporabniku do storitev, informacij in/ali gradiv, vsebovanih na spletni strani;

- pojasnitev podrobnosti naročila.

4. 2. Upravljavec ima tudi pravico, da uporabniku pošlje obvestila o novih proizvodih in storitvah, posebnih ponudbah in različnih dogodkih. Uporabnik lahko vedno odjavite od prejemanja informativnih sporočil tako, da pošlje Operaterju e-poštno sporočilo na e-poštni naslov info@hotelslovenija.si oznako "Zavrnitev obvestila o novih izdelkih in storitvah in posebnih ponudbah".

4. 3. Neosebna uporabniški podatki, zbrani preko Interneta statistika storitve, ki se uporabljajo za zbiranje informacij o uporabniških dejanj na spletnem mestu, izboljša kakovost spletnega mesta in njegove vsebine.

5. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

5. 1. Upravljavec obdeluje osebne podatke Uporabnika le v primeru njihovih polnjenje in/ali pošiljanje, ki jih Uporabnik prek poseben obrazec na spletni strani https://hotelslovenija.si.

uporabnik z izpolnjevanjem ustreznih obrazcev in / ali pošiljanjem osebnih podatkov upravljavcu soglaša s to politiko.

5.2. Upravljavec obdeluje neosebne podatke o uporabniku, če je to dovoljeno v nastavitvah uporabniškega brskalnika (piškotki so shranjeni in omogočena je uporaba tehnologije JavaScript).

6. Vrstni red zbiranja, shranjevanja, prenosa in druge vrste obdelave osebnih podatkov

Varnosti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ki jih Operaterju zagotavlja izvajanje pravnih, organizacijskih in tehničnih ukrepov, ki so potrebni, da v celoti izpolnjujejo zahteve veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov.

6, 1. Upravljavec zagotovi varnost osebnih podatkov in sprejme vse možne ukrepe za preprečitev dostopa do osebnih podatkov nepooblaščenih oseb.

6. 2. Osebni podatki uporabnika se v nobenem primeru ne bodo posredovali tretjim osebam, razen v primerih, povezanih z izvajanjem veljavne zakonodaje.

6. 3. V primeru razkrivanja nepravilnosti v osebnih podatkov, Uporabnik lahko posodobi jih samostojno pošiljanje obvestil Operaterja, ki je e-poštni naslov info@hotelslovenija.si oznako "Posodabljanje osebnih podatkov".

6. 4. Trajanje obdelave osebnih podatkov je neomejeno. Uporabnik lahko kadar koli umakne svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov s pošiljanjem obvestil Operaterja, ki prek e-pošte za izvajalca na e-poštni naslov info@hotelslovenija.si oznako "Umika soglasja k obdelavi osebnih podatkov".

7. Čezmejni prenos osebnih podatkov

7.1 Operaterja, ki je dolžan zagotoviti, da tuje države, s katero prenosa osebnih podatkov je treba opraviti zagotavlja zanesljivo zaščito pravic osebni podatki nanašajo, pred začetkom čezmejni prenos osebnih podatkov.

7.2 čezmejni prenos osebnih podatkov na ozemlju tujih držav, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedene zahteve se lahko opravi le, če se osebni podatki nanašajo, pisno soglaša, da čezmejni prenos njegove / njene osebne podatke in/ali izvedbo naročila, na katerega se osebni podatki nanašajo, je stranka.

8. Končne določbe

8.1. Uporabnik lahko dobi pojasnila o vprašanjih obresti, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, tako, da se obrnete na Operaterja, ki prek e-pošte info@hotelslovenija.si.

8.2. Ta dokument bo odražal vse spremembe v politiki obdelave osebnih podatkov upravljavca. Politika velja za nedoločen čas, dokler je ne nadomesti nova različica.

8, 3. Sedanja različica politike je prosto na voljo na internetu na: https://hotelslovenija.si/politika-konfidenczialnosti